top of page

Bilgilendirme

Değerli Üyelerimiz,


Bizim bildiğimiz adıyla TPAO’nun parçalanması, küçültülmesi, yetkisizleştirilmesi ve en sonunda da yok edilmesi operasyonu sürüyor…


1954 yılında entegre, kamu adına ayrıcalıklara sahip bir petrol şirketi olarak kurulan TPAO, bildiğiniz gibi farklı zamanlarda çeşitli operasyonlara maruz kalmıştı;

  • Öncelikle entegre yapıyı oluşturan, arama ve üretim dışındaki şirketler ayrılmış ve daha sonra bu şirketler özelleştirilmiş,

  • Kamu adına faaliyet yürütme hakkı ve ayrıcalıkları elinden alınmış,

  • Kabiliyetlerini arttırmak üzere kurulan TPIC, BOTAŞ’a devredilmiş,

  • TPAO Varlık fonuna devredilerek denetim dışına çıkarılmış ve satışının önü açılmış,

  • Entegre yapıya tekrar kavuşma konusunda TPIC bünyesinde kurulan ve TPAO’nun son girişimi olan TPPD (Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım) özelleştirilerek bu hamle engellenmiş ve Ulusal bir petrol şirketinin istenmediği anlaşılmıştır.

Artık, konu çok özel konumda olan TPAO’nun kimlere ve nasıl verileceği planlanmasının yapıldığı aşamaya gelmiştir. Operasyonun son halkalarından biri olmak üzere; 20 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile servis hizmetleri (sondaj, kuyu tamamlama, workover ve jeofizik operasyonları) bünyesindeki her türlü araç, iş makinesi, kule, gemi, diğer ekipman, malzeme, sondaj park sahaları ve müştemilatı TPIC’e devredilmiştir. TPAO personelinin dörtte birinden fazlasını oluşturan servis birimleri çalışanlarının ne kadarının TPIC’e geçeceği ve geçiş ile ilgili süreçler ve uygulamalar yapılacak devir protokolünde belirlenecektir. Yapıla gelen uygulamalar, devir protokolünün ne şekilde biçimleneceğini esasen bize göstermektedir. Büyük bir miras bitirilmek üzeredir. Konu, mühendislerimizin özlük haklarının dışına çıkmış, milli bir mesele haline gelmiştir. Petrol Mühendisleri Odası, bu tür uygulamaların bugüne kadar tam karşısında olmuştur, bugün ve yarın da aynı yerde olacaktır. İçerisinde hiçbir şekilde “Ülke Menfaatleri” olmayan benzeri uygulamalar tarafımızca reddedilmekte daha da ötesi kınanmaktadır.


Diğer taraftan, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilip TBMM Genel Kurul gündemine gelen “İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı”na eklenen bir madde ile TPAO, BOTAŞ gibi KİT’lerde çalışan binlerce kapsam dışı personelin iş güvencesinin ortadan kaldırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, TPAO ve diğer KİT’lerde çalışanların iş akitleri istendiği zaman feshedilerek özelleştirmelerin önündeki son engel de ortadan kaldırılmış olacaktır.


İlk aşamada, TPAO ve BOTAŞ başta olmak üzere ilgili kurumlardaki kapsam içi ve kapsam dışı personelin gönüllü/zorunlu olarak emekli edileceği duyumları sıkça dillendirilmekte ve çalışanlar üzerinde bilinçli psikolojik baskı oluşturulmaktadır. Daha sonra sıranın emekliliğini hak etmemiş personele de geleceği kuvvetle muhtemeldir. Varlık Fonu tarafından kısmen veya tamamen kurumların özelleştirilmesi durumunda ise, bu kurumlardaki binlerce kişinin işini kaybedeceği kesindir.


Petrol Mühendisleri Odası olarak, öncelikle çalışanların hak kaybının önüne geçebilmek amacı ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Türkiye Petrol Jeologları Derneği, Petrol Jeofizikçileri Derneği ve Petrol-İş Sendikası ile çalışmalarımız halen devam etmektedir. Mecliste konu ile ilgili komisyon üyeleri ve Grup Başkan Vekilleri ile görüşmeler yapılmış, değişiklik tasarısının Anayasa’ya, Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına aykırılığı belirtilmiştir. Maddenin kabulü durumunda çalışanların uğrayacağı hak kayıpları ne kadar dinlendiğimiz bilinmemekle birlikte anlatılmıştır. Bu konuda çalışmalarımız sürmekte olup yeni gelişmeler oldukça bilgilendirmeler yapılacak, gerektiğinde destek talep edilecektir.


Çalışmalarımıza tüm üyelerimizin gerekli desteği vereceğine inancımız tam olup, Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak tüm çabanın gösterileceği konusunda bilgilerinizi rica ederiz.


Saygılarımızla.

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI BATI KARADENİZ’DE DOĞAL GAZ KEŞFİ 22 Ağustos 2020 tarihinde Haber Türk HD Televizyonunda yayınlanan “Gerçek Fikri Ne” programı konuklarından hidrokarbon arama ve üretimi ile ilgili uz

Comments


bottom of page