oda-organlari-demo04.jpg

Çalışma Grupları

TMMOB PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI
Oda Hakkında / Çalışma Grupları

PMO Kadın Çalışma Grubu

Misyon

Sektörümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kadın meslektaşlarımızın ve ilgili bölümlerdeki kadın öğrencilerin her türlü ayrımcılık ve şiddetten korunmaları ve bunlara karşı savunulmalarını sağlayacak eşitlikçi ve saygılı bir iş yaşamına ulaşmak için katkı koymak.

Vizyon

Misyonumuz doğrultusunda, topluluğumuzda farklı alanlarda, farklı birikimlere sahip kadınların katılımı ile oluşan çalışma grubu olarak;

  • Sektörde kadın sorunlarını görünür kılmak, çözüm önerileri üretmek ve bu amaçla kurs, seminer, kongre, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklerde bulunmak ve etkinliklere katılmak. Toplumsal cinsiyet bakış acısının genişlemesine katkıda bulunmak.

  • Ücretlendirme, mesleki eğitim ve fırsat eşitliği, işyerinde her türlü taciz ve sosyal haklardan faydalanma konularında cinsiyete dayalı ayrımcılığa karsı farkındalık yaratmak ve bu konularda lobi oluşturmak.

  • TMMOB, Üniversitelerin ilgili bölümleri, diğer kadın merkezleri, kurumları ve grupları ile işbirliği yapmak, koordineli çalışmalar yürütmek.

Üyeler

Ülker Kalfa (Başkan), Nurhan Tekayak, Yıldız Karakeçe, Algı Güven, Gülin Başkes, İlknur Okuyucu, Meltem Tezcan, Aslıhan Özkale, Bengisu Köksaloğlu, Muhlise Başak Buluttekin, Ece Kepenek, Nuray Ceyhan Toka, Betül Yıldırım, Gülcan Türkaslan, Demet Erbaş Tanghe, Cahidenur Sütiçen, Mizgin Yılmaz