top of page
oda-organlari-demo04.jpg

Çalışma Grupları

TMMOB PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI
Oda Hakkında / Çalışma Grupları

PMO Kadın Çalışma Grubu

Misyon

Sektörümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kadın meslektaşlarımızın ve ilgili bölümlerdeki kadın öğrencilerin her türlü ayrımcılık ve şiddetten korunmaları ve bunlara karşı savunulmalarını sağlayacak eşitlikçi ve saygılı bir iş yaşamına ulaşmak için katkı koymak.

Vizyon

Misyonumuz doğrultusunda, topluluğumuzda farklı alanlarda, farklı birikimlere sahip kadınların katılımı ile oluşan çalışma grubu olarak;

  • Sektörde kadın sorunlarını görünür kılmak, çözüm önerileri üretmek ve bu amaçla kurs, seminer, kongre, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklerde bulunmak ve etkinliklere katılmak. Toplumsal cinsiyet bakış acısının genişlemesine katkıda bulunmak.

  • Ücretlendirme, mesleki eğitim ve fırsat eşitliği, işyerinde her türlü taciz ve sosyal haklardan faydalanma konularında cinsiyete dayalı ayrımcılığa karsı farkındalık yaratmak ve bu konularda lobi oluşturmak.

  • TMMOB, Üniversitelerin ilgili bölümleri, diğer kadın merkezleri, kurumları ve grupları ile işbirliği yapmak, koordineli çalışmalar yürütmek.

Kadın Çalışma Grubu bu misyon ve vizyon doğrultusunda 03.09.2021 tarihinde kurulmuştur. 

Üyeler

Ülker Aydın Kalfa (Başkan), Nurhan Tekayak, Yıldız Karakeçe, Algı Güven, Meltem Tezcan, Bengisu Köksaloğlu, Muhlise Başak Buluttekin, Betül Yıldırım, Demet Erbaş Tanghe, Mizgin Yılmaz, Emine Didem Korkmaz Başel, Gamze Kasapoğlu, Sevtaç Bülbül, Ayça Keserci, Ebru Berna Demir

"Türkiye’de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler Çalışmasının Söyledikleri"

Prof. Dr. A. Banu (Akadlı) Ergöçmen Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde öğretim üyesidir; idari görev olarak 2014 yılından itibaren Enstitü Müdürlüğünü ve 2013 yılından itibaren de Nüfusbilim Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Teknik yürütücülüğünü yaptığı araştırmalar arasında 1998 ve 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları, Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması (2006) ve Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, 2008 sayılabilir. 2014 yılında yapılmış olan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nın üç kilit uzmanından biridir.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Ayma Deneyimleri"

Prof. Dr. İpek Gürkaynak Sosyal Psikolog, Emekli üniversite öğretim üyesi

1968’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Fulbright Bursu ile gittiği Kansas Üniversitesi’nden Sosyal Psikoloji alanında master ve doktora derecelerini almıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yapmış, A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü gibi yönetim görevlerinde bulunmuştur. Psikologlar Derneği, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği kurucularındandır. Ulusal ve uluslararası çeşitli kurumların, kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin, özellikle çocuklara ilişkin projelerinde, danışmanlık ve proje yöneticiliği yapmıştır. 1995’ten bu yana, disiplinlerarası bir ekiple, insan hakları ve yurttaşlık alanlarında, çocuklara/gençlere ve eğiticilere kitap yazmaktadır ve öğretmenlere, eğiticilik yapan yetişkinlere eğitimler vermektedir.

"Feminist Sanat"

 

Prof. Dr. Aksu Bora, Amargi Feminist Dergi ve Ayizi Yayınları'nın kurucu ve editörlerinden biri. Kadınların Sınıfı (2005), Sıcak Aile Ortamı (2005 ortak çalışma), Feminizm Kendi Arasında (2011) isimli üç kitabı, 1990'larda Türkiye'de Feminizm (2002, ortak çalışma), İradenin İyimserliği (2015) ve Ütopyalar (2018 ortak çalışma) isimli derlemeleri var. Bir sözlü tarih çalışması olan Cumhuriyette Çocuktular (2007) isimli kitabın ve Yoksulluk Halleri (2002), Boşuna mı Okuduk (2011) kitaplarının ortak yazarları arasında.

Ayrıca çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve çevirisi bulunuyor.

"Yurt Dışında Türk Kadın Petrol Mühendisi Olmak"

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Petrol Mühendisleri Odası Kadın Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen "Yurt Dışında Türk Kadın Petrol Mühendisi Olmak" konulu panelimiz.

Petrol Mühendisleri Odası Kadın Çalışma Grubu Bülteni "Pembe Baret"

bottom of page