top of page
about-demo-.jpg

Oda Hakkında

TMMOB PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI
Oda Hakkında
Petrol Mühendisleri Odası ― Kuruluşu

7303 sayılı yasa; 66 ve 85 nolu kanun hükmünde kararnamelerle değişik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yasası, Tüzük ve Yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak kurulan, Türkiye sınırları içinde tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan “TMMOB PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI” kendi tüzük hükümlerine bağlıdır.

Amacı

Günün gerek, koşul ve olanaklarına göre yasa ve PMO tüzük hükümleri içinde olmak üzere Petrol ve Doğal Gaz ve Jeotermal Enerji arama, sondaj, üretim, arıtma, taşıma, tesis, ve tesisat planlama ve projelendirme, yeraltı ve yerüstü depolama ve pazarlama konularında Türkiye sınırları içinde çalışmaya yasal olarak yetkili Petrol mühendisleri ve Petrol yüksek mühendisleri, Petrol ve Doğal Gaz mühendisleri ile Petrol ve Doğal Gaz yüksek mühendislerini bünyesinde toplamaktır.

Merkez ve Kuruluş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisliği ile Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği öğretimi veren fakülte ve bölümlerden mezun olarak diploma veya çıkış belgesi almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup; mesleki çalışmalarda bulunan tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde toplayan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup, merkezi Ankara’dadır.

Üyelik

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan, çalışma ve uzmanlık konuları Petrol ve Doğal Gaz Mühendislerinin mesleklerini uygulanması gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için Oda’ya üye olmak ve üyeliklerini devam ettirmek zorundadırlar.

Petrol Mühendisleri
Petrol Mühendisleri ve Petrol Yüksek Mühendisleri.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisleri
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisleri ile Petrol ve Doğal Gaz Yüksek Mühendisleri.

Oda Organları

31. Dönem Oda Yönetim Kurulu, Kararlar ve Bilançolar için Oda Organları sayfamızı inceleyebilirsiniz.

bottom of page