top of page

Üyelik Hakkında

Petrol Mühendisleri Odası üyelik başvurularında aşağıda istenen belgelerin pmo@pmo.org.tr ye gönderilmesi gerekmektedir.

 

  • Asıl Üyelik:

-Başvuru dilekçesi

-Nüfus cüzdanı sureti

-Onaylı lisans diploma sureti veya Yükseköğretim Mezun Belgesi

-Vesikalık fotoğraf

  • Öğrenci Üyelik:

-Başvuru dilekçesi

-Nüfus cüzdanı sureti

-Öğrenci belgesi

-Vesikalık fotoğraf
 

  • Geçici/Yabancı Üyelik:

Petrol Mühendisleri Odası geçici/yabancı üyelikleri için TMMOB üzerinden gelen başvurular değerlendirmeye alınmaktadır.

  • Web Sitesi Üyeliği:

Petrol Mühendisleri Odası’na üyelik başvurusu kabul edilen kişilere, oda üyeliği onay maili ile gönderilen web sitesi üyeliği aktifleştirme bağlantısı üzerinden web üyeliklerini gerçekleştirebilirler.

Üye Aidatları:

Petrol Mühendisleri Odası üye aidatları yıllık olarak belirlenmekte olup çalışmayan ve öğrenci üyelerden aidat alınmamaktadır. 2024 ve 2025 yıllarına ait aidat bedelleri 33.Dönem Olağan Genel Kurulda;

Asıl üyelik için  2024 Yılı Aidat Bedeli 2400 TL/yıl, 2025 Yılı Aidat Bedeli 3000 TL/yıl

Geçici/yabancı üyelik için 2024 Yılı Aidat Bedeli 24.000 TL/yıl, 2025 Yılı Aidat Bedeli 30.000 TL/yıl

olarak belirlenmiştir.

 

Kayıt ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği gereği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mesleklerini icra edecek olan mühendislerin ilgili odalarına kayıtları zorunlu kılınmıştır.

bottom of page