top of page

100 Yıllık Petrol Mühendisliğine Genel Bakış – Sektördeki Değişiklikler ve Yaklaşan İhtiyaçlar

Güncelleme tarihi: 9 Ara 2021

Sayın Üyelerimiz,

31 Ocak 2021 tarihinde saat 20:00’da Sn. Prof. Dr. Erdal ÖZKAN’ın katılımıyla gerçekleşecek çevirimiçi etkinliğimizde;

Modern” petrol endüstrisi yaklaşık 100 yıl önce başladı ve ilk petrol mühendisliği programları ise 1910’larda ABD’de ortaya çıktı.  Rezervuar mühendisliği ve petrofizik alanlarının gelişmesi ise 1930’lar ve 40’ları buldu. Petrol mühendisliği eğitimi ise kendi alanı içindeki ve dışındaki birçok teknolojik gelişmeye, ciddi ekonomik, politik ve sosyal değişikliklere rağmen son 100 yılda önemli ölçüde değişmemiştir. Bu sonuç, endüstrinin Petrol Mühendisliği mezunlarından sınırlı beklentileri ve akademinin misyon ve pratik ihtiyaçlar arasında seçim yapma ikilemiyle bağlantılanabilir. Petrol Mühendisliği bölümlerinin endüstri desteğine olan bağımlılığı ABD’de belirgin bir sorun olarak öne çıkarken, küresel olarak akademinin siyasi otoriteden özerkliğini giderek kaybetmesi ve akademisyenlerin düşünce ve perspektif özgürlüğünün ekonomik, sosyal ve kültürel normlar tarafından baskılanması sorunun akademinin içinden çözümlenmesini daha da güçleştirmektedir.

Bu sunumda Petrol Mühendisliği eğitiminin kısa bir tarihçesi verilecek ve eğitimde idealizm ile gerçekçilik arasındaki ikilemin altı çizilecektir. Eski Yunan’dan modern zamanlara kadar Batı Dünyasının akademinin misyonu algısının evrimi sunulacak ve modern zamanların sorunlarıyla ilişkilendirilecektir. Sunum, önümüzdeki sorunları tanımlayan ve bu sorunlarla yüzleşmedeki zayıflıklarımızı ortaya çıkaran sorularla tamamlanacaktır.

Erdal Özkan Colorado Maden Okulu, Petrol Mühendisliği bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Erdal Özkan, Ankonvansiyonel Rezervuar Mühendisliği Projesi direktörü ve Marathon Rezervuar Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezinin eş direktörüdür. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Lisans ve Yüksek Lisans derecesi, Tulsa Üniversitesi’nden ise Doktora derecesine sahiptir. 1989 ile 1998 yılları arasında İTÜ Petrol Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Araştırma alanları rezervuar mühendisliği, gözenekli ortamda sıvı akışı modellemesi ve ankonvansiyonel rezervuarlardır. Erdal Özkan Petrol Mühendisleri Derneği’nin (SPE) seçkin üyesi ve şu anda da SPE Uluslarası Yönetim Kurulu’nda Rezervuar Teknik Direktörü olarak görev yapmaktadır. 2007 yılında SPE Formasyon Değerlendirme ödülü, 2013 yılında SPE Lester C. Uren ödülü ve 2018 yılında ise Rocky Dağları Kuzey Amerika Rezervuar Tanımı ve Dinamikleri ödülünü almıştır. 2011-2012 yıllarında Şeyl Gaz Rezervuarları konusunda SPE Seçkin Konuşmacısı olarak dünyanın pek çok ülkesinde sunumlar yapmıştır.

9 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page