top of page

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası 2. Danışma Kurulu – 06.11.2015

Sayın Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere 24 Aralık 2015 günü düzenlenecek olan “Sanayi-PMO-Üniversite İşbirliği” başlıklı çalıştay ile ilgili üyelerimizin görüş ve önerilerini almak için 06 Kasım Cuma günü Odamızda Danışma Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

Söz konusu toplantıya katılıp değerli fikirlerini paylaşan tüm üyelerimize tekrar teşekkür ederiz. Toplantı sırasında dile getirilen tüm görüş ve öneriler kayıt edilmiş olup Çalıştay Düzenleme Kuruluna iletilmiştir.

Danışma Kurulu toplantısına katılan üyelerimizin; 24 Aralık günü yapılacak “Sanayi-PMO-Üniversite İşbirliği” Çalıştayına yönelik öneri ve görüşleri aşağıdaki ana maddeler üzerinde yoğunlaşmıştır. Çalıştay Düzenleme Kurulu bu görüşleri de dikkate alarak detaylı bir çalışma programı hazırlamaktadır. Sektörümüze ciddi katkı sağlayacağına inandığımız bu çalıştayın sonuç raporu  da ayrıca üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

  1. Sanayi tarafında, çalışanlardan beklentilerinin her bir firma özelinde değişebildiği bazı firmalar belli bir konuda üst seviyede yetişmiş eleman arayışında iken bazı firmaların her konudan orta seviyede bilgi sahibi eleman talebi olduğu belirtildi. bu sebeple ilk yapılması gerekenin sanayii beklentilerinin net olarak belirlenmesi olduğu üyelerimizin yaptığı değerlendirmeler arasında oldu

  2. Üniversitelerin bağlı bulundukları yerli ve yabancı akreditasyon sistemlerine uyma zorunlulukları nedeni ile belirlenen ders programlarının çok fazla esnetilememesi,  her türlü talebe yönelik eleman yetiştirme konusunda Üniversitleri kısıtladığı bilgisi paylaşıldı.

  3. Genel bir öneri olarak, meslek içi eğitim hususuna daha fazla önem verilmesi ve bu eğitimlerin Sanayii-Oda-Üniversite işbirliği ile yürütülmesi önerildi.

  4. Katılımcı üyelerimizin genel olarak dile getirdiği bir diğer konu ise staj imkanlarının ve içeriklerinin genişletilmesi ve zenginleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerekliliği oldu.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu


1 görüntüleme0 yorum
bottom of page