top of page

Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi IPETGAS 2018, 11-13 Nisan 2018

DAVET

IPETGAS 2018, Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, petrol ve doğal gaz sektörünü bir araya getirmek amacıyla 11-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir. 1970 yılından günümüze geleneksel hale gelmiş bu uluslararası Kongre, Türkiye Petrol Jeologları Derneği, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası ve TMMOB Petrol Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmektedir.

Türkiye bölgedeki önemli bir doğal gaz ve ham petrol tüketicisi olmasının yanı sıra, gerek fiziki, gerekse hukuki alt yapısı ile en gelişmiş marketler arasında yer almaktadır. Yerli üretiminin ve arama-üretim yatırımlarının arttırılması amacıyla yeni Türk Petrol Kanunu ve ilgili yönetmelikleri uygulamaya geçirilmiştir. Benzer şekilde enerji piyasası ile ilgili düzenlemeler de gelişerek devam etmektedir.

Ülkemiz, jeopolitik, jeostratejik mevkii itibarıyla, önemli bir transit ve enerji merkezi olarak Hazar, Ortadoğu, Avrupa ve Kuzey Afrika coğrafyalarının ortasında konumlanmıştır. Son yıllarda bu yakın coğrafyadaki petrol ve doğal gaz ihraç eden ülkelerde yaşanan karışıklıklar, “Sürdürülebilir Enerji Arz Güvenliği”nin önemini bir kez daha gündeme getirmiştir. Ülkeler için Sürdürülebilir Enerji Arz Güvenliği ve şirketler için yatırım güvenliği göz önüne alındığında, bölgesel ve küresel gelişmelerin takip ve tahmini oldukça önem kazanmaktadır.

Buna ek olarak 2015 yılı itibari ile meydana gelen petrol fiyatlarındaki düşüş, sektörü olumsuz yönde etkilemiş, arama faaliyetleri öncesi teknik çalışmaların önemi de ortaya çıkmıştır. Bu tür kriz ortamları, doğru stratejilerle fırsata dönüştürülebilir. Özellikle de Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerin petrol şirketleri düşük petrol fiyatı döneminde arama-üretim portföylerini büyütebilme yönünde girişimlerde bulunarak, yurtdışında varlık satın alabilirler. Bu tür çalışmalar da ancak iyi yetişmiş-deneyimli ve bilgili insan kaynağıyla yapılabilir.

Bu kapsamda IPETGAS 2018 Kongre ve Sergisi, petrol ve doğal gaz endüstrisinde yer alan yerli ve yabancı şirketler ile akademisyenlerin bir araya gelebileceği, deneyimlerini paylaşarak fikir alışverişinde bulunabileceği profesyonel bir ortam sağlayacaktır. Kongrede Türkiye ve yakın coğrafyasında geleneksel ve geleneksel olmayan yöntemlerle yapılan hidrokarbon arama ve üretim çalışmalarının yanı sıra; yeni Türk Petrol Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, hidrokarbonların taşınması, rafinajı, pazarlanması ve depolanmasına ilişkin son gelişmeler ile yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları konuları teknik, ekonomik, stratejik, hukuksal ve çevresel boyutları ile ele alınacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda düzenlenecek bölgesel stratejik gelişmeler ile ilgili paneller, teknik oturumlar, davetli konuşmacılar, poster sunumları ve sergisiyle, Kongre, zengin bir içeriğe sahip olacaktır.

IPETGAS 2018 Düzenleme Kurulu adına, sizleri mesleki tecrübelerinizi endüstrinin diğer çalışanları ile paylaşmak üzere bildiri vermeye ve şirketinizin geliştirdiği ve kullandığı yeni teknolojileri sergilemek üzere IPETGAS 2018 Kongre ve Sergisi‘ne katılmaya davet ediyoruz. Kuşkusuz katılımınız Kongre ve Sergimize ayrı bir önem ve ayrıcalık katacaktır.

Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi için 11 Nisan 2018 tarihinde Ankara‘da buluşmak dileğiyle…

Düzenleme Kurulu Adına,

Özlem Korucu

Başkan

15 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page