top of page

Türk Petrol Kanunu Basın Açıklaması


PETROL SEKTÖRÜNDE

MİLLİ MENFAATLERDEN VE TPAO’DAN VAZGEÇİLEMEZ!

 Bugün TBMM’de görüşülmeye başlanacak olan Türk Petrol Kanunu Tasarısı ile, 6326 Sayılı Petrol Kanunu değiştirilmektedir. Bu Tasarı’yla petrol sektöründe devlet adına arama ve üretim faaliyetlerini yürüten milli petrol şirketimiz Türkiye Petrolleri A.O.(TPAO),nın milli menfaatler adına kullandığı hak ve ayrıcalıkları kaldırılmaktadır.

Bizler, TMMOB’ye bağlı ilgili odalar, meslek kuruluşları ve sektörde yetkili sendika olarak, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek yasa tasarısı ile ilgili daha önce ilgili TBMM Komisyonu’na sunduğumuz görüşlerimizi, değerli milletvekillerimiz tarafından dikkate alınacağı umuduyla, kamuoyu ile bir kez daha paylaşmak istiyoruz.

 Türk Petrol Kanunu Tasarısı ile;

–  Yabancı devlet şirketlerinin petrol faaliyetinde bulunabilmeleri için aranan Bakanlar Kurulu Kararı kaldırılarak, arama ve üretim faaliyetlerinde yabancı devletlerin hakimiyetinin önü açılmıştır.

–  “Devlet adına arama ve işletme ruhsatı alma hakkı TPAO’na aittir” hükmü yasadan çıkarılmıştır. Süresi dolan petrol üretim sahalarının (tüm dünyada olduğu gibi) devlet adına üretime devam etmesi için TPAO’ya verilmesini öngören yasa maddesi kaldırılmış, bu sahaların özel sektör şirketlerine sunulmasının önü açılmıştır.

–  Petrol arama ruhsatı için yapılacak başvurularda aranan, teknik yeterliliğe ve tecrübeye sahip olunma şartı kaldırılarak, yetkin olmayan şirketlere ruhsat verilmesinin önü açılmaktadır.

–  Petrol şirketlerinin mevcut kanunda ödemekle mükellef oldukları %55 toplam vergi tavanı %40’a indirilerek, vergi oranlarında yapılabilecek artışlardan kaynaklanacak devlet gelirlerinin önü kesilmiştir.

–  Stratejik bir hammadenin aranması ve üretiminde yerli istihdamı ve tecrübeyi artırmak amacıyla, tüm dünya örneklerinde olduğu gibi, Petrol şirketlerinin çalıştırdıkları her bir yabancı personele karşılık aynı meslek grubundan iki Türk Vatandaşı çalıştırma zorunluluğu önerimiz de reddedilmiştir.

Değerli basın mensupları,

1954 yılından bu yana petrol sektöründe devlet adına faaliyet gösteren milli petrol şirketimiz TPAO;

–  Bugüne kadar yapılan petrol aramalarının ve keşfedilen sahaların tamamına yakınını gerçekleştirmiştir. Halen ülkemizdeki ham petrolün %71’ini, doğal gazın %51’ini üretmektedir.

–  Üretilen ham petrolden alınan devlet hissesinin %71’ini, doğal gazda ise %53’ünü ödemektedir.

–  Türkiye’nin jeolojik olarak en riskli bölgelerinde, tartışmalı denizlerinde petrol potansiyelimizi ortaya koymak için  faaliyet yürüten yegane kuruluştur.

–  Adıyaman, Batman, Lüleburgaz Bölge Müdürlükleri ve Merkez teşkilatı ile ülke çapında yatırım ve istihdam kaynağıdır.

–  Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı’nın % 6,53 ve Güney Kafkasya (SCP) Doğal Gaz Boru Hatlarının %9  ortağı  ve bu boru hatlarıyla taşınan petrol ve iletilecek doğal gazda hisse sahibidir.

–  Azerbaycan, Kazakistan, Libya ve Irak’da üretim, Kolombiya’da arama faaliyetlerini sürdürerek ülke petrol ihtiyacına uluslararası düzeyde katkı sunmaktadır.

–  Türkiye’nin petrol sektörünün uzman personel, deneyim ve bilgi bankasıdır.

–  Ülkemiz yakın cografyasında yer alan Dünya petrol rezervlerinden, ülkemiz yararına pay alabilecek, fırsatları değerlendirebilecek tek kuruluşumuzdur.

Ülkemizde petrol aramacılığını teşvik etmek amacıyla hazırlanan tasarı, Milli menfaatlerimizi gözetmeyerek, yer altı kaynaklarımızın kamu yararına uygun olarak devlet eliyle değerlendirilmesine imkan vermeyerek, Milli petrol şirketimiz TPAO’nun özelleştirilmesinin önünü açarak, ülke yararına olmayacaktır, faaliyetlerin aksamasına sebep olacak ve  enerji bağımlılığımızın çözümüne katkı sunmayacaktır.

Petrol Kanunu bu haliyle TBMM’den geçmemeli, önerilerimiz yasada yer bulmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI

TÜRKİYE PETROL JEOLOGLARI DERNEĞİ

PETROL-İŞ SENDİKASI

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

BASIN AÇIKLAMASI BATI KARADENİZ’DE DOĞAL GAZ KEŞFİ 22 Ağustos 2020 tarihinde Haber Türk HD Televizyonunda yayınlanan “Gerçek Fikri Ne” programı konuklarından hidrokarbon arama ve üretimi ile ilgili uz

bottom of page