top of page

Sarayköy'de Gerçekleşen Blowout Kazası Hk.Sayın Üyelerimiz,


29.04.2024 tarihinde Denizli ili Sarayköy ilçesi Gerali Köyü yakınlarında özel bir firma tarafından yürütülen jeotermal araştırma sondajı sırasında kuyu püskürmesi gerçekleşmiştir. Yaşanan kaza sebebiyle can kaybı meydana gelmemiş olması en büyük tesellimiz olmakla birlikte, kazadan etkilenen çalışanlara ve çevre halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Tüm süreç boyunca sahada olan kamu kurumlarımızın ve özel sektör firmalarımızın yetkililerine göstermiş oldukları çaba ve emek için teşekkür ederiz.

 

Konu ile ilgili olarak süreç boyunca gerek diğer Meslek Odalarından gerekse de basın kanallarından çeşitli bilgilendirme ve açıklamalar yapılmıştır. Kazadan hemen sonra Odamız tarafından komisyon kurulmuş, süreç detaylarıyla takip edilmiş ve analiz edilmiştir.

 

Diğer Meslek Odalarınca da belirtildiği üzere derin sondaj operasyonları ilgili alanda mesleki eğitimini almış deneyimli personeller tarafından, uygun kule ve donanımlar kullanılarak, kesin kurallara bağlı olarak yürütülmelidir. Komisyonumuz tarafından yapılan çalışma sonucunda kuyunun kontrol altına alınmasının bu kadar uzun sürmesinin ana sebepleri maddeler halinde aşağıda paylaşılmıştır:

 

 1. Sondaj operasyonu sırasında kulede derin kuyu sondajı yapmaya yetkin, mesleki eğitimini direk bu alanda almış bir petrol ve doğal gaz mühendisinin bulunmaması.

 2. Kulede görev yapan mühendisin kuyu kontrolü üzerine uzmanlığının bulunmaması.

 3. Kule ekibinin olay sırasında ve takip eden süreçte, bilgi ve ekipman eksikliğinden kaynaklı kuyu kontrolü prosedürlerini yerine getirememesi.

 4. Kulede kuyu kontrolü ekipmanlarının eksik ve yetersiz olması.

 5. Derin kuyu sondajlarında sondaj ekibi ve ekipmanlarının yeterliliğini denetlemede kullanılacak teknik standart eksikliğinin bulunması.

 

Yaşanan bu kazada bir can kaybı yaşanmamasını büyük bir şans olarak görüyoruz. Yaşanabilecek benzer kazaların önüne geçilebilmek için aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasının zorunluluk haline geldiğini görüyoruz:

 

 1. Ülkemizde hazırlanan yasa tasarısı ve taslak yönetmeliklerde Petrol Mühendisleri Odası’nın görüş ve önerilerinin alınması.

 2. Mevcut tasarı ve taslaklarda, Odamız görüş ve önerilerini de dikkate alarak gerekli güncellemelerin yapılması.

 3. Sondaj faaliyetleri yürüten şirketlere her kulede, direk bu alanda mesleki eğitimini tamamlayan yegâne meslek dalı olarak, petrol ve doğal gaz mühendisi bulundurma zorunluluğunun getirilmesi.

 4. Petrol, doğal gaz veya jeotermal sondajlar fark etmeksizin, kulelerde görev yapan bütün personele kuyu kontrol eğitimlerini eksiksiz tamamlama zorunluluğu getirilmesi.

 5. Mevcut yasa ve yönetmeliklerin, uluslararası sondaj standartlarına göre yenilenmesi ve ülkemizde faaliyet gösteren bütün kamu ve özel kuruluşların bu standartlara uymasının zorunlu hale getirilmesi.

 6. Her sondaj öncesinde kuyu programına ek olarak, sondaj sırasında kullanılacak kule ve ekipmanların test raporlarının güncel tarihli olarak ilgili kuruma sunulmasının zorunlu hale getirilmesi.

 

Bu süreçlerle ilgili yapılacak düzenlemelere katkı verebilecek en yetkin kurumların başında gelen Meslek Odamızın, kurulacak komisyonlara dahil olarak, sürece katkı koymaya talip olduğunu bir kez daha bu vesileyle de belirtiyor; tüm ilgili paydaşlara tekrar çağrıda bulunuyoruz.

 

 

Tüm üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur

Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

781 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Petrol Mühendisleri Odası 33. Olağan Genel Kurulu

Sayın Üyelerimiz, Odamız 33. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, Çankaya 4. İlçe Seçim başkanlığı tarafından iletilen mazbata, genel kurul tutanağı v

Comments


bottom of page