top of page

Akademi 1.0 ile Endüstri 5.0’ı Yakalamak: Petrol Endüstrisi, Üniversiteler, Öğrenciler ve Genç Pro

Sayın Üyelerimiz,

3 Ocak 2021 tarihinde saat 20:00’da Sn. Prof. Dr. Tayfun BABADAĞLI’nın katılımıyla gerçekleşecek çevirimiçi etkinliğimizde;

Teknolojideki gelişmelerin bir sonucu olarak dünya algılanamaz bir hızda değişmekte; bu da sosyal, kişisel ve profesyonel yaşamlarımızı ciddi biçimde etkilemektedir. Bu süreçte, endüstrinin ihtiyaçları ile akademi tarafından hizmete sunulan eğitim/öğretim arasındaki uçurum da katlanarak artmaktadır. Bu konuşmanın amacı, kesin çözüm önerileri sunmaktan çok, genel bir durum değerlendirmesi yapıp üniversitelerin mevcut yapılanmaları ve eğitim felsefesi ile geleceği yakalayıp yakalayamayacağı konusunu tartışmaktır. Konu, enerji endüstrisi kapsamında, özellikle petrol mühendisliği alanından örnekler kullanılarak, ele alınacaktır.  Konuşma, enerji tüketiminin ve petrol endüstrisinin mevcut durumuna genel bir bakışla başlayıp, petrol ve doğalgazın gelecekteki ihtiyaçları karşılamadaki önemi üzerine bir analizle devam edecektir. Daha sonra, bu amaçla üniversitelerin gelecekteki endüstriye nitelikli insan gücü sağlamadaki rolü tartışılacaktır. Son olarak, ortaya konan genel durum, devlet, üniversite, akademisyen, öğrenci ve genç profesyoneller açısından değerlendirilecek; çözümde bunların rolleri ve potansiyel katkıları tartışılarak, akademisyenler ve öğrenciler için bazı önerilerde bulunulacaktır.

Tayfun Babadağlı, Kanada Alberta Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü, Maden ve Petrol Mühendisliği Okulunda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır ve 2011 yılından beri aynı üniversitede ankonvansiyonel petrol geri kazanımı alanında endüstriyel araştırma kürsüsü sahibidir.  Petrol mühendisliği konusundaki akademik derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi (lisans ve yüksek lisans) ve Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden (yüksek lisans ve doktora) almıştır.

Tayfun Babadağlı, 2010-2013 yılları arasında SPE Reservoir Evaluation and Engineering (Formation Evaluation) dergisinin editörlüğünü, 2011-2014 yılları arasında da ASME Journal of Energy Resources Technology dergisinin yardımcı editörlüğünü yapmış ve 2013 yılında SPE’nin A Peer Apart Ödülü’nü almıştır. Halen Journal of Petroleum Technology dergisinin Yayın Kurulu üyesidir.

Tayfun Babadağlı, 2013 yılında SPE Seçkin Üyesi olarak seçilmiş ve 2017 SPE Uluslararası Rezervuar Tanımlanması ve Dinamikleri Ödülü’nü almıştır. Ayrıca 2013-2014’te SPE Seçkin Konuşmacısı olarak görev yapmış ve 2020’de SPE ve AIME Onursal Üyeliğine seçilmiştir.

8 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page